Komunikační strategie a PR

Součástí každého marketingového plánu by měly být veškeré aktivity, které povedou ke splnění cílů. Ať už je to web, aktivity na sociálních sítích, Google kampaně, inzerce, nebo spolupráce s médii a tiskové zprávy.


Každý marketingový plán má střednědobé a dlouhodobé cíle. Ale stejně tak musí zahrnovat rizika a slabé stránky, aby byl připraven i na situace, kdy nepůjde vše podle plánu.


Aby komunikace brandu, nebo produktu mohla být opravdu efektivní, je potřeba neopomenout žádný z aspektů prezentace.


Nezahrnuje pouze komunikaci ven, do trhu, ale také dovnitř, tedy do firmy, protože ani sebelepší produkt nezapůsobí, pokud o něm nebudou dobře informováni, potažmo přesvědčeni Vaši zaměstnanci.