Online komunikace

V dnešní době se velká část komunikace odehrává v online prostoru a ten tak nadále získává na důležitostnosti. Ale ani bezmyšlenkovitá prezentace v online prostoru není všespasitelná.


Navrhneme a realizujeme společně obsahové strategie pro vybranou cílovou skupinu. Nastavíme cíle a doporučení vhodných nástrojů (profily na sociálních sítích, PR články, rozhovory, infografiky)

  • Vhodně zapojíme naše specialisty: copywriter, grafik, online marketing manager, PR manager). A na závěr analyzujeme realizované komunikační kampaně.
  • Vytvoření komunikační strategie pro sociální sítě
  • Analýza současné online komunikace a doporučení vhodného řešení
  • Správa profilů (vytváření příspěvků, content management, community management, reporting)
  • Profesionální správa placených kampaní a analytika